<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=36819&amp;fmt=gif">
BOKA BILJETTER

PRISKATEGORIER 2019SalesAwards_2019

ÅRETS B2B COMMERCIAL EXCELLENCE COMPANY


Prisets syfte är att lyfta fram och belöna företag som har utvecklat en lönsam kommersiell modell där man inkluderar och bedriver försäljning och marknadsföring på ett innovativt och kundorienterat sätt.

Kriterier

 • Företaget har en årsomsättning på minst 100 MSEK
 • Företaget kan uppvisa en lönsam organisk tillväxt de senaste två åren
 • Företaget har nyttjat digitaliseringens möjligheter på effektivt sätt för att öka försäljning och kundvärde
 • Företaget har byggt en robust affärsstrategi baserat på analys av kundernas köpbeteenden och behov
 • Företaget har lyckats integrera sälj- och marknadsarbetet i ett gemensamt arbete för att nå uppsatta mål

Nominera

Vinnare 2018: Academic Work
Vinnare 2017: Mycronic 
Vinnarintervju

ÅRETS B2B COMMERCIAL DIRECTOR


Prisets syfte är att lyfta fram och belöna chefer som är goda föredömen för hur man bedriver ett modern och innovativt ledarskap i en snabbt föränderlig omvärld. Priset delas ut av Jenny Berge på SalesOnly Sverige AB.

 

Kriterier

 • Pristagaren skall arbeta för ett företag med minst 50 MSEK i årsomsättning
 • Pristagaren skall vara chef och äga processen för företagets försäljning såväl som marknadsföring
 • Pristagaren ska ha en dokumenterat bra erfarenhet som chef, såväl operativt som strategisk
 • Pristagaren skall kunna uppvisa goda resultat i de verksamheter denne varit ansvarig för
 • Pristagaren skall symbolisera hur man systematiskt jobbar med utveckling, innovation och nytänkande i en sälj- och marknadsorganisation
 • Pristagaren skall vara en god förebild och ambassadör för hur man bedriver modernt ledarskap i en alltmer krävande roll

Nominera

Vinnare 2018: Christopher Engman Proof (fd. Climeon)
Vinnare 2017: Christian Hed, Soluno BC      
vinnarintervju

 

ÅRETS B2B SALES TOOLS LEVERANTÖR


Prisets syfte är att lyfta fram nystartade leverantörsföretag som med smarta verktyg och innovativa mjukvarulösningar bidrar till ett utveckla och effektivisera sälj- och marknadsfunktioner i svenska B2B-företag.

 

Kriterier

 • Företaget har en årsomsättning om max 100 MSEK
 • Företaget har verkat som längst 5 år på den svenska marknaden
 • Företaget skall kunna påvisa goda effekter och stort kundvärde av den tjänst man levererat hos kundföretag på den svenska marknaden
 • Företaget skall kunna uppvisa en god tillväxt i antalet kunder de senaste 1-3 åren
 • Företaget skall erbjuda sälj- och marknadsorganisationer en innovativ mjukvarulösning eller produkt på ett vanligt förekommande problem eller utmaning

Nominera

Vinnare 2018: Sweet Systems
Vinnare 2017: Vainu 
Vinnarintervju

Årets B2B säljare


Prisets syfte är att lyfta fram en säljare som kan agera föredöme och inspiration för hur man bedriver modernt försäljningsarbete i ett yrke under stark förändring. 

 

Kriterier

 • Pristagaren skall arbeta för ett företag med en årsomsättning på minst 100 MSEK
 • Pristagaren skall kunna uppvisa goda försäljningsresultat i relation till konkurrenter eller kollegor
 • Pristagaren skall kunna uppvisa referenser på hur denna utvecklat och skapat lönsamhet för sina kunder
 • Pristagaren skall kunna uppvisa ett modernt arbetssätt för prospektering och utveckling av långsiktiga kundrelationer
 • Pristagaren skall kunna uppvisa förmåga att anamma moderna verktyg för effektiv kundutveckling

Nominera

Vinnare 2018: Pernilla Johansson, SIGMA

kontakta oss


Har du frågor om våra priser, nomineringar eller juryprocess är du varmt välkommen att kontakta oss.

SALES AWARDS PARTNER


sales4_black (1)