<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=36819&amp;fmt=gif">

NOMINERINGEN ÄR AVSLUTAD


Här nominerar du företag, ledare, leverantörer och säljare i årets fyra priskategorier

Nu börjar juryarbetet!


Nomineringsprocessen pågick fram till 10 oktober 2018. Samtliga nominerade företag och individer blir nu kontaktade och får svara på ett kompletterande frågeformulär. Vinnarna presenteras på The Sales Conference Sales Award Gala på Annexet Ericsson Globe Arena i Stockholm den 8e november 2018.

 

BOKA BILJETTER

NOMINERING ÄR AVSLUTAD


Kontakta oss om du har frågor om Sales Award

SALES AWARD PARTNER


sales4_black (1)  saljarnas_ver2_turquoise (1)