<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=36819&amp;fmt=gif">

Juryprocess


Finalister och vinnare utses av en jury bestående av medlemmar från ProSales Consulting och ProSales Institute.

Juryprocess


ProSales Institute instiftade The Sales Conference Sales Awards 2017. Vi lyfter fram företag, leverantörer, chefer och säljare som på ett föredömligt sätt bidrar till att utveckla svenska B2B-företags sälj- och marknadsorganisationer.

Kategorierna där tre finalister sållas fram är Årets B2B Commercial Excellence företag, Årets B2B Commercial Director, Årets B2B Sales Tools leverantör och det för året nya priset Årets B2B Säljare. Finalister och vinnare utses av en jury bestående av personer som har expertis inom marknad och försäljning B2B.

Nomineringsprocessen pågår fram till 10 oktober 2018. Samtliga nominerade företag och individer blir kontaktade under hösten och får svara på ett kompletterande frågeformulär. Vinnare utses på The Sales Conference Sales Award Gala på Annexet Ericsson Globe Arena i Stockholm den 8e november 2018.

Nominera

  

Ansvarig för juryarbetet är Henrik Larsson-Broman
Mail: henrik.larsson-broman@prosales.com
Telefon:0730-816 866

SALES AWARD PARTNER


sales4_black (1)  saljarnas_ver2_turquoise (1)