<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=36819&amp;fmt=gif">
BOKA BILJETTER

What´s going on?


- Trender för framtidens B2B försäljning

Henrik Larsson-Broman

I en strid ström av nyheter som konstant sköljer över oss, kan det vara svårt att läsa mellan raderna och bilda sig en uppfattning om vad som sker, och veta var man ska börja. Att skaffa framtidsberedskap blir då helt avgörande. Med en bättre förståelse för de skiften vi nu bevittnar minskar risken att fatta fel beslut. Bakom alla buzzwords, rubriker, artiklar, bloggar finns trender som kanske inte är uppenbara vid en första anblick. Ju snabbare världen snurrar desto viktigare blir det att hålla sig uppdaterad om dessa trender.

Enligt Henrik fungerar trender som ledstänger in i framtiden. De beskriver samtidens huvudsakliga skiften och skall betraktas som frön till nya uppslag och idéer. Trender säger inte exakt hur framtiden kommer te sig men de ger oss vägledning och trygghet i de affärsbeslut vi fattar.

På den här föreläsningen guidar Henrik oss in framtiden genom att prata om några centrala trender som påverkar vår försäljning- och marknadskommunikation. Innehållet baseras på en omfattande trendstudie som genomförs under 2018 av ProSales Institute där resultaten presenteras för första gången på The Sales Conference.

Henrik är författare till ett flertal stora forskningsprojekt som rönt stor uppmärksamhet i näringslivet, bland dem Morgondagens Försäljning, Framtidens Framgångsrika Försäljning, Sales Efficiency Study samt Jakten på försäljningens DNA.