<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=36819&amp;fmt=gif">
BOKA BILJETTER

Robin Teigland - En av världens främsta inom strategi och digitalisering


20.08.2018

Hon är Handels sjätte kvinnliga professor någonsin. Veckans Affärer listade henne på sjätte plats som Sveriges mest inflytelserika kvinna 2018 och på Twitter har hon utnämnts som en av de topp-50 främsta ”Business professorn” i världen. Möt Robin Teigland, aktuell som keynote-speaker på The Sales Conference i Stockholm 8 november 2018.

- Jag är professor i företagsekonomi med inriktning på strategi och digitalisering och har varit knuten till Handelshögskolan i Stockholm men nyligen har jag gått över till Chalmers. Mina forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan strategi, teknik, innovation och entreprenörskap och fokuserar på hur teknologier som 3D, artificiell intelligens, IoT, blockkedjor och smart robotik gör det möjligt för samhällen att skapa värde utanför ett företags traditionella gränser samt utmana långvariga institutionella strukturer i samhället. Det säger Robin Teigland som är aktuell som en av huvudtalarna på The Sales Conference 2018.

Du blev utsedd till en av Sveriges mäktigaste kvinnor av veckans Affärer, vad tror du var anledningen?
- Jag tror det handlar om att jag försöker bygga broar mellan teknologi och företags- och samhällsutveckling i stort. En länk mellan akademi och praktik. Tyvärr saknas ofta den bryggan. På de flesta universitet forskar man i silos kring olika områden men man pratar inte med varandra. Och forskningen har ingen större koppling till näringslivet. Det jag har att säga kanske har fått större gehör genom att jag försöker lyfta blicken och förstå vad utvecklingen innebär och hur framtiden kan komma att se ut.

 

Var kommer ditt intresse för teknik ifrån?
- Det föddes tidigt. Redan som barn fick jag följa med pappa till universitetet där jag satt och lekte med hålkort – ett mekaniskt lagringsmedium som var en föregångare till disketter. När jag var 16 föreslog min pappa att jag skulle gå en skrivmaskinskurs men jag ville bli vd och inte sekreterare. Pappa svarade då att de flesta familjer kommer ha en personlig dator i framtiden. Detta var 1980 så min pappa var väldigt framåtblickande, skrattar Robin.

- När jag senare började studera vid Stanford (Robin är född i Nashville Tennessee) så förstod jag hur rätt min pappa hade. Internet hade blivit en allt större del av det dagliga livet och bidragit till uppkomsten av informella nätverk, vilket har gått som en röd tråd genom hela min karriär.

Vad innebär dessa informella nätverk?
- Jag finner det väldigt intressant att fördjupa mig i utvecklingen av självorganiserande nätverk. Vad händer när folk från hela världen har möjlighet att samarbeta utan att tillhöra en viss organisation? Och vad innebär det för tilliten? Detta är en av sakerna som driver mig. I det agrara samhället lyssnade vi på bonden som sålde sina ägg. I det industriella samhället började vi skapa multinationella företag och globala varumärken och då lyssnade vi till dom. Men i den fjärde revolution vi är inne i just nu med globala plattformar och hela ekosystem som AirBnB, Alibaba och Uber så kan vi skapa tillit mellan helt främmande människor från alla delar av världen. Vilken roll får företagen och dess varumärken då?

- Bitcoin och blockkedjor är ett intressant exempel eftersom det bygger på ett självorganiserande nätverk. Det var inget företag eller verksamhet som skapade detta. Blockkedjan fyller förtroendegapet och som gör att vi kommer kunna lita på människor vi inte känner. Hur påverkar det värdekedjan och hur vi skapar värde som företag och samhälle i stort?

 Ser du några andra trender?
- Ja, en sån är att många B2B-företag går åt B2C hållet. Man vill förstå sin slutkund bättre och i många fall göra affärer direkt med denne. Eller med syfte att bli bättre rådgivare åt kunden. Ett exempel är hissföretaget Schindler. Vem säljer man till? Byggföretaget eller slutkunden? Genom att skaffa data om slutkundens rörelsemönster genom en app så kan Schindler kartlägga var vi befinner oss och på förhand se till att hissen står där när du kommer och ska åka till våning 5. Genom att förstå hela ekosystemet så kan nya värden skapas tillsammans med kunden.

Vad kommer du att tala om på The Sales Conference?
- Jag kommer att lyfta blicken och kika 10-15 år framåt i tiden. De mest framgångsrika företagen har nämligen ett mer framåtblickande perspektiv. Hur kommer vår bransch se ut? Hur ska vi vara med och forma framtiden? Scenarion är ett bra verktyg att jobba med. Jag kommer att koppla ihop teknikutvecklingen med företagande och prata med temat ”Exploring the future of value creation”. Den handlar om hur vi skapar värde i morgondagens organisationer.

Vad kan vi förvänta oss av din föreläsning?
- Förhoppningsvis ett inspirerande sätt att se på framtiden. Jag vill att man ska se möjligheterna med den nya tekniken och inte se den som skrämmande. Det är mitt mål.

 Robin Teigland beskrivs som en av Sveriges absolut främsta talare. Karismatisk, kompetent och energifull är en ofta återkommande recension.

Läs mer om våra andra Keynote Speakers 

Early Bird (2) 5-6159 6 7