<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=36819&amp;fmt=gif">

Tips på läsning under semestern


29.06.2018

Årets Keynote Speakers på The Sales Conference är flitiga författare. Ta tillfället i akt och förkovra dig över sommaren i ämnen om personlighetstyper, hur du gör ditt företag redo för framtiden, motivation och hemligheten till perfekt tajming. Vi har gjort en lista på böcker från våra talare samt länkat till köpställe och mer information. 
Trevlig läsning och glad sommar!

Omgiven av idioter - Hur du förstår dem som inte går att förstå

Författare:
Thomas Eriksson

Early Bird (6)

En humoristisk och lekfull förklaring till varför vi ibland tycker att människor i vår omgivning är ”Idioter”. Boken är lättsam med många aha-upplevelser. 
Systemet som beskrivs i Omgiven av idioter är DISA-modellen som finns över hela världen. D står för Dominans, I för Inspiration; S står för Stabilitet och A för Analys. Analysverktyget bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typologier och psykologen William Moulton Marstons studier och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet.

Här hittar du mer information:

http://thomaserikson.com/sv/bocker/
https://www.bokus.com/bok/9789175579337/omgiven-av-idioter-hur-man-forstar-dem-som-inte-gar-att-forsta/

_______________________________________

DRIVE - The surprising truth about what motivates us

Författare: Daniel Pink

Early Bird (8)

Drive har legat på förstaplats på New York Times prestigefyllda bästsäljarlista. 
Boken tar upp gapet mellan vad vetenskapen vet om motivation och hur företagsledare generellt arbetar med incitament. Intressant läsning där Pink bl. a menar att organisationer och ledare i kreativa, föränderliga och komplexa arbetsmiljöer, bör fokusera inre motivationsfaktorer när de sätter upp incitamentsprogram.

Här hittar du mer information:

http://www.thesalesconference.se/blog/sammanfattning-av-daniel-pinks-bok-drive
https://www.bokus.com/bok/9781847677693/drive/

_________________________________________

Fast/Forward: Make Your Company Fit for the Future

Författare:
Jonas Ridderstråle & Julian Birkinshaw

Early Bird (9)

I en komplex och snabbt föränderlig värld, har framgångsrika företag de senaste 20 åren haft en konkurrensfördel av att snabbt kunna analysera och omvandla data till beslutsunderlag och konkret handling. Men då "Big Data" alltmer blivit en hygienfaktor, kommer företag som vill lyckas, behöva komplettera denna strategi med framgångsrikt analysarbete, med mer agila strategier, organisering och ett ledarskap som vågar lita på smart intuitivt beslutsfattande. Fast / Forward är en nödvändig handbok för att göra ditt företag redo för framtiden.

Här hittar du mer information:

https://www.bokus.com/bok/9780804799539/fastforward/
http://www.julianbirkinshaw.com/fast-forward-sample.pdf

_________________________________________________

WHEN - The Scientific Secrets of Perfect Timing

Författare:
 
Daniel Pink 

Early Bird (11)

Vid vilken tid på dygnet är du som mest kreativ? När är det bäst att du ägnar dig åt analytiska uppgifter? Finns det några principer att följa för att ta smarta och välbehövliga pauser? Hur kan du bli en bättre chef genom att vara synkroniserad? Det är några av de frågor som reds ut i boken. Boken gör klart att tajming är en vetenskap och något vi kan lära oss att bemästra. WHEN släpps till The Sales Conference på svenska och den svenska titeln blir kort och gott "NÄR - Vetenskapen om perfekt tajming".

Här hittar du mer information:

https://www.bokus.com/bok/9781782119890/when/
http://volante.se/bocker/nar/

_______________________________________________________

Omgiven av psykopater - så undviker du att bli utnyttjad av andra

Författare: Thomas Eriksson

Early Bird (12)

Uppföljaren till den stora succén Omgiven av idioter. I boken avslöjas hur en psykopat använder sig av dina svagheter för att kunna utnyttja dig, så mycket det bara går. genom att förstå din egen personlighetstyp och genom att bli medveten om hur du själv fungerar, kan du se igenom och stå emot psykopatens avancerade manipulationsförsök. Alla med psykopatiska drag är naturligtvis inte psykopater. Och alla psykopater är inte bindgalna seriemördare. De flesta av dem vandrar faktiskt omkring här mitt ibland oss. Nu är det dags att ta reda på hur de gör för att utnyttja dig – innan det är för sent!

Här hittar du mer information:

https://www.bokus.com/bok/9789137150475/omgiven-av-psykopater-sa-undviker-du-att-bli-utnyttjad-av-andra/