<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=36819&amp;fmt=gif">
BOKA BILJETTER

FEM skäl till varför du ska ta med sälj- eller ledningsteamet till The Sales Conference


04.07.2018

Den 8 november 2018 arrangeras Nordens största konferens om framtidens försäljning och marknadsföring för 11e året i rad i Stockholm – The Sales Conference. Den största vinsten får man om man går tillsammans med sitt säljteam eller ledningsgrupp. Det menar Henrik Larsson-Broman på ProSales som ligger bakom arrangemanget. Här ger han dig fem skäl till varför du bör gå tillsammans med dina kollegor, snarare än att gå själv.

I motsats till vad många tycks tro så säkerställs inte ett företags framgång av en fantastisk VD eller en handfull stjärnmedarbetare. Det handlar om laget. Även utan dina lysande stjärnor på arbetsplatsen bör alltså företaget prestera och nå framgång. Med starka team kommer verksamheten klara sig i en mängd förutsedda och oförutsedda situationer.

Det finns många sätt att skapa starka team, oavsett om det är säljteamet, ledningsteamet eller något annat team på arbetsplatsen. En av dem är att se till att gruppen utvecklas som helhet och skapar starka band med hjälp av extern inspiration och kunskap. Det är också ett av de viktigaste syftena med The Sales Conference som idag är Nordens största konferens för personer som jobbar med försäljning och marknadsföring inom B2B.

- Visst, man kan deltaga för egen vinning och få inspiration och ny kunskap men det absolut största värdet och behållningen får man om man går med teamet. Det säger Henrik Larsson-Broman som är initiativtagare och grundare till The Sales Conference.

De främsta skälen till att man bör gå med sina kollegor (eller varför inte kunder?) är enligt Henrik följande:

  1. Det är inte bara chefen som behöver ha koll. I dagens kunskapssamhälle jobbar vi alltmer i (tvär)funktionella team. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra. En marknadsförare kommer förmodligen inte lyckas om denne inte kan samarbeta med säljarna. En ledare med massa nya idéer kommer ha svårt att få med sig resten av ledningsgruppen om ingen annan besitter samma kunskap.  För att ny kunskap ska kunna omsättas i praktik och åstadkomma resultat måste förståelsen dem emellan vara god. Därför kommer också genomslagskraften vara större om teamet vunnit nya gemensamma kunskaper, inte den enskilda individen.

  2. Teamet behöver ett gemensamt språk. För att idéer ska kunna förankras och fortplantas i en organisation krävs kommunikation. Och kommunikation kräver ett gemensamt språk och vokabulär. Utan gemensamt språk och vokabulär ingen utveckling. Inom sälj- och marknad dyker det upp nya fenomen och begrepp konstant. På The Sales Conference får alla lära sig samma nya begrepp som direkt skapar en förbättrad intern kommunikation.

  3. Belöna med kunskap, inte bara fest. Det finns många sätt att belöna sina medarbetare. Som oftast handlar det om ekonomiska belöningar eller aktiviteter som syftar till att ha kul ihop. Men glöm inte att kunskap och utveckling förmodligen är den viktigaste belöningen, framför allt bland yngre generationer. Se till att belöna teamet genom att skicka dem till The Sales Conference. Här får de ta del av aktuella trender, forskning och kunskap om framgångsrik försäljning och marknadsföring. Dessutom kan de tillsammans ta sig tid att fundera över nya effektiva arbetssätt och verktyg genom att träffa alla de experter och leverantörer som finns på plats.  Varför inte sätta upp en tävling om vem som kan inhämta flest idéer till utveckling? För upp dem på bordet när ni är tillbaka på jobbet. Våra partners och leverantörer finner du på denna länk.

  4. Nätverkande med andra. Framgångsrika team bygger framgångsrika nätverk. På The Sales Conference kommer dina medarbetare garanterat utöka sitt nätverk - kunder, partners, leverantörer och andra värdefulla kontakter.

  5. Förena nytta med nöje. Alla behöver vi ett avbrott i vardagen emellanåt. Något som ger oss energi och tid för reflektion. Att besöka The Sales Conference med teamet ger både nytta och nöje. Nytta för att det ger inspiration och nya kunskaper. Nöje för att teamet får chans att umgås tillsammans under mer informella omständigheter. Sales Award Gala är grädden på moset. En upplevelse som teamet sent kommer att glömma.

Henrik avslutar med ett sista tips:
- Är du chef? Överraska dina kollegor genom att bjuda med hela teamet. Antingen under radarn där de inte vet vad som gäller eller som en morot för att sporra teamet. Vi har haft många chefer under åren som gjort detta framgångsrikt.

Fler anledningar till varför du ska gå på The Sales Conference
Läs gärna vår andra artikel ”Försäljningschef! Därför ska du besöka The Sales Conference” 

Hur gör jag för att anmäla mitt team?
Du kan enkelt anmäla ditt team via vår bokningssajt. Är ni fler än fem personer? Skicka ett mail till katarina.hed@prosales.com

Vad kostar det?
Vi har alltid erbjudandet att gå 5 betala för 4!