<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=36819&amp;fmt=gif">

Guiding leaders into the future of sales and marketing


The Sales Conference 2019 går av stapeln den 19:e november på Annexet, Ericsson Globe Arena
se video
presenteras av

Allt från The Sales Conference 2018


Vi vill tacka alla deltagare och partners! The Sales Conference 2018 innehöll inte bara världstalare och inspiration från våra partners. Det blev också många kära återseenden och nya bekantskaper. Vi hoppas att så många som möjligt planerar in 20 november 2019 då The Sales Conference kommer tillbaka.

BILDER OCH MATERIAL

Get the trends, get the facts, get the future!


I tio års tid har ProSales Institute arrangerat The Sales Conference. Syftet har alltid var detsamma. Att inspirera dig som ledare att våga förändra. Att göra skillnad. På riktigt. Vi drivs av en ledstjärna att framgång kräver nyfikenhet, passion och en förståelse för vad som händer i vår omvärld.
The Sales Conference riktar sig till dig som vill ligga i framkanten av morgondagens försäljning och marknadsföring. Du tror, precis som vi, att framgång bygger på en gedigen nyfikenhet och kunskap om hur organisationer påverkas av sin omvärld.

Läs mer

Kontakta oss


Oavsett om du vill bli partner, har frågor om våra biljetter eller bara vill veta mer om The Sales Conference är du alltid välkommen att kontakta oss.

Huvudpartners 2018


 
5-61563-12-184Copy of Små loggor webb 2018