close x
download

Brochure

Enter Your Info Below And We Will Send
You The Brochure To Your Inbox!

Thank you!
Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Talare

”Det räcker inte med "EN" säljstrategi för att lyckas”

2017-09-07

Han har en gång varit musiker i ett pojkband. Nu brinner för att förmedla idéer på IHM där han jobbar som affärskonsult och konceptutvecklare inom försäljning. Han skriver på en bok om försäljning och aktuell som talare på The Sales Conference i Göteborg och Stockholm 2017. Låt oss presentera den karismatiska Göteborgaren Riki Dackén.

- Jag har haft en mängd olika säljarjobb och säljchefsjobb på bolag både i Sverige och internationellt så jag har en bra känsla för utmaningarna i yrket. Senare gick jag över till utbildningsbranschen där jag jobbade på ett internationellt bolag som heter Schwinn Academy. Detta följdes av 4 år på Mercuri International, som i sin tur följdes av 4 år på Intermezzon innan jag började på IHM. Idag arbetar som senior affärskonsult på IHM samt konceptutvecklare inom området försäljning på IHM. Det säger Riki Dackén, aktuell som författare och talare på Nordens största B2B-konferens – The Sales Conference.

 

Hur kom det sig att du har riktat in dig på utbildningar inom försäljning?

- Därför att jag alltid brunnit för att överföra idéer i en speciell riktning! Detta är försäljning för mig, samt kicken i att se att andra blir bättre än vad de varit tidigare, i synnerhet de som inte tror att de kan bli det! Att försäljning dessutom är det största yrket i hela världen gör ju det inte sämre, säger Riki Dackén.

 

Vad utbildar du inom?

- Min expertis handlar framförallt om säljmetodik, målstyrning, personlighetsanalys (certifierad i SDI, Myers-Briggs och JTI), presentationsteknik, förhandlingsteknik samt operativ säljledarskap. På The Sales Conference kommer jag att presentera en ny effektiv säljstrategi som vi utvecklat under alla dessa år och som vi kallar för ”Dynamic Sales”. Den bygger på att vi måste anpassa vår säljstrategi beroende på var kunden är i sin köpprocess. De flesta interna säljprocesser tar inte hänsyn till var kunden befinner sig i sin egen köpprocess och hur denne ställer sig till de olika leverantörerna. Alltför ofta följer man också slaviskt olika frågemetodiker som man tränats och utbildats i, men är det alltid rätt att ställa frågor? Min slutsats är att man inte enbart kan använda sig av en säljstrategi eller metodik, tex solution selling, behovsorienterad försäljning eller value based selling när man säljer. Istället måste vi anpassa vårt säljbeteende och strategi och nyttja flera beroende på vilken som ger bäst genomslagskraft. Det kommer jag att föreläsa om, betonar Riki.

 

Vad är målet med dina föreläsningar den 10 oktober och 14 november?

 - Jag vill utmana inrotade synsätt och att inspirera hur man kan tänka annorlunda. När publiken går där ifrån vill jag att de ska ha fått med sig nya kunskaper och verktyg för att få större genomslag i kundmötet och hur man kan särskilja sig från sina konkurrenter genom anpassad säljstrategi.

 

En sista fråga, vad skulle du säga är en stor utmaning för en försäljningschef idag?

- En stor utmaning är att många säljchefer inte är närvarande i sin operativa ledarroll, och även när de är det så finns problemet att de inte anpassat sitt ledarskap till de nya förutsättningarna. Exempelvis så vore det utomordentligt märkligt om ett fotbollslag beslutar sig för att ändra spelsystem, men där coachen inte är införstådd med vad det innebär och hur han/hon skall coacha i detta, avslutar Riki.

Tack! Vi ser fram emot att få ta del av dina insikter på The Sales Conference!

- Tack själv, ser fram emot att få vara med!

 
...
Senaste inlägg