close x
download

Brochure

Enter Your Info Below And We Will Send
You The Brochure To Your Inbox!

Thank you!
Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Talare

”Artificiell Intelligens kommer drastiskt förändra sättet vi gör affärer på”

2017-09-25

- Den digitala transformationen skapar stora möjligheter för marknadsföring och försäljning i B2B-företag. Än så länge har den inte kommit så långt trots att det är ett område där innovation och tekniska framsteg går i en rasande fart. Det är det som gör det så intressant! Att få hjälpa speciellt mer traditionella, stora organisationer t.ex. inom industrin att ställa om och förbli konkurrenskraftiga i den allt mer digitala och globala konkurrensen vi lever i. Det finns så mycket för oss i Norden att vinna på att vara föregångare på det här området. Det säger Emma Storbacka, landschef för Avaus i Sverige och aktuell som en av huvudtalarna på Nordens största mötesplats för B2B-chefer - The Sales Conference.

Vi är många som ser fram emot din föreläsning på The Sales Conference, vad kommer du att tala om?

- Jag kommer att beskriva hur Artificiell Intelligens förändrar sättet vi säljer på, och vilka nya förutsättningar man behöver för att dels kunna dra nytta av Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning. Men också hur man skall tänka om man inte kommit så långt. I praktiken handlar det om hur man framtidssäkrar sin försäljningsprocess och att förstå vart man är på väg för att kunna driva på rätt förändringar, systemval, processer och arbetssätt redan nu. För mer välutvecklade organisationer är AI och en mer analytisk och datadrivet arbetssätt för försäljningsledning inte något konstigt - men för de flesta organisationer jag möter är man ännu på en rätt låg nivå. Det är kanske dessa jag vänder mig främst till. I min presentation kommer jag att visa på hur AI förändrar vår vardag, men jag ger också konkreta förslag och steg för att påbörja utvecklingsarbetet, säger Emma.

Vad skulle du säga är de största utmaningarna för en försäljningschef eller ledare idag?

 - Min starka åsikt är det är en ledarskapsutmaning. Säljorganisationer står inför en mycket stor förändring i och med digitaliseringen, men förändringen kräver ett modigt, visionärt och pragmatiskt ledarskap. Förändringsmotstånd är den största utmaningen, och att delta på en inspirerande konferens nu och då räcker inte långt - man måste vara färdig att påbörja förändringsresan, även om det känns obekvämt och svårt. 

 - Förståelsen för hur digitala kundmöten och automatiserade försäljningsprocesser kan bidra med ökad effektivitet och ökade intäkter är generellt sett låg i svenska företag. Den naturliga motparten till försäljningchefen som borde äga sakfrågan och driva på utveckling är marknadschefen, men ofta har inte marknadschefen det mandatet eller det uppdraget, särskilt i starka produktmarknadsföringsorganisationer. Eller så finns det ett kompetensglapp då det kommer till det digitala. Försäljningschefer som lyckas närma sig marknadschefen kommer att lyckat bättre än sina branschkollegor. Det är ganska uppenbart, säger Emma Storbacka.

Kan du redan nu ge några råd eller tips om hur en försäljnings- eller marknadschef kan utveckla sin försäljning inför framtiden?

 - Det är ett faktum att fler och allt större andel av B2B-försäljningen sker utan mänsklig interaktion, t.ex. via e-handel. Men de flesta försäljningschefer jag träffar på påstår att detta inte är möjligt i just deras affärsmodell med de produkter och lösningar de erbjuder. En bra övning för säljchefer inom B2B är att göra ett tankeexperiment och fundera över hur deras försäljning och skapande av kundupplevelser skulle se ut om de sålde till konsumenter. Det tvingar fram förvånansvärt bra idéer, Om man ger sig själv tillåtelse att glömma alla "det där går inte idag för att A, B, C" så landar man rätt snabbt i vart vi är på väg också för den egna försäljningsorganisationen. Då kommer man in på viktiga frågor kring hur man skall strukturera sin säljorganisation, vilka kompetenser och möjligheter man har idag men behöver i framtiden etc.  Mycket av det som låter futuristiskt eller överväldigande tekniskt är möjligt (och görs!) redan idag - det handlar bara om att ändra perspektiv, avslutar Emma Storbacka.

 

 

...
Senaste inlägg